• THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Sáng: từ 8h30 đến 11h30

  Chiều: từ 14h00 đến 16h30

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ tết Việt Nam và Lào.

 • CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2019

  Tháng 1
  - Ngày thứ Ba: Ngày 01 tháng 01 năm 2019 (Tết Dương Lịch)

  Tháng 2

  - Từ thứ Hai (ngày 04/02) đến ngày Thứ Sáu (ngày 08/02): Nghỉ Tết Cổ truyền Việt Nam.

  Tháng 4

  - Thứ Hai (ngày 15/2): Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương.

  Tháng 5

  Thứ Ba: Ngày 30 tháng 04 năm 2019 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Thứ Tư: Ngày 01 tháng 05 năm 2019 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  Thứ sáu: Ngày 02 tháng 09 năm 2019 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   ​

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​