​Tiểu sử Tổng Lãnh sự

57343.jpg
​​ ​
TỔNG LÃNH SỰ NGUYỄN VĂN TRUNG

         Thông tin cá nhân

         Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung sinh năm 1973 tại Phúc Thọ, Hà Nội, có vợ và 2 con. 

         Công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.

         Học vấn

         Cử nhân Luật quốc tế

         Quá trình công tác

  • 1995 – 2011: Chuyên viên pháp lý Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.
  • 2011 – 2014: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ.
  • 2014 – 2017: Chuyên viên pháp lý Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.
  • 2017 – 2019: Trợ lý Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.
  • 2019 – 2021: Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.
  • Tháng 12/2021 – nay: Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Paksé, Lào.


Tiểu sử Tổng Lãnh sự

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​