​Tiểu sử Tổng Lãnh sự
LuongThanhNghi.jpg 
ĐÀO VĂN HIẾU

Thông tin cá nhân:

Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu sinh năm 1959 tại Hưng Yên. Ông công tác tại Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ông đã lập gia đình và có 2 con.

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ngoại ngữ: tiếng Anh.

Sự nghiệp:

Ông được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Paksé, Champasak, CHDCND Lào, vào tháng 4/2015. Trước đó, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự nghiệp ngoại giao của ông bắt đầu từ năm 1979, khi làm việc tại Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã trải qua các vị trí công tác như: Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Khen thưởng:

Huân chương Hữu nghị của CHDCND Lào.


Tiểu sử Tổng Lãnh sự

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​