​Tiểu sử Tổng Lãnh sự
aTls.jpg ​
BÙI THẾ DŨNG

Thông tin cá nhân:

Tổng Lãnh sự Bùi Thế Dũng sinh năm 1961 tại Hải Dương. Ông công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông đã lập gia đình và có 2 con.

Học vấn:

Tốt nghiệp Thạc sỹ về Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ: tiếng Anh C.

Sự nghiệp:

- Từ năm 1988-1994: Nghiên cứu viên, Ban Châu Á - Thái Bình Dương, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

- Từ năm 1994-2004: Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên.

- Từ năm 1998- 2004: Phó Chánh Văn phòng, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

- Từ năm 2004-2008: Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

- Từ năm 2008-2010: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

- Từ năm 2010-2012: Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

- Từ năm 2012-2015: Tham tán Công sứ - Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

- Từ tháng 10/2015-06/2018: Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

- Từ tháng 06/2018 đến nay: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế, nước CHDCND Lào. ​


Tiểu sử Tổng Lãnh sự

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​