• TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI PAKSE


  Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

  Chancery: số 31 bản Phabat, huyện Paksé, tỉnh Champassak

  Điện thoại: (00 856) 31214199   NR: (00 856) 31252947

  Phòng lãnh sự: (00856) 31214140

  Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Ông Đào Văn Hiếu  - Tổng lãnh sự quán

  Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 7h30 - 16h30

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​