Ngày 16/8/2015, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé phối hợp với Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình giao lưu bóng đá chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, kết hợp chào mừng 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân.

Tại chương trình, đồng chí Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu đã phát biểu nêu bật ý nghĩa của hoạt động chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân, là hai ngành quan trọng bảo đảm sự ổn định chính trị và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay, cũng như phá thế bao vây, cô lập, duy trì trật tự xã hội trong những năm đầu thống nhất đất nước.
Đây được coi là một hoạt động sinh hoạt cộng đồng quan trọng, nhằm tăng cường giáo dục cán bộ, nhân viên của cơ quan về truyền thống ngành Ngoại giao và tạo sân chơi giao lưu, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết nhau giữa TLSQ với kiều bào, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​