Ngày 24/5/2019, Đoàn Công tác Sở Công Thương tỉnh An Giang do ông Phan Lợi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Champasak. Ông Khăm-pheng Sỉ-a-lun, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Champasak chủ trì đón và làm việc với Đoàn.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé hỗ trợ và trực tiếp tham gia một số hoạt động chính của Đoàn.

IMG_20190527_084346.jpg 

Hai Bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội, những tiềm năng thế mạnh của mỗi bên và khẳng định hỗ trợ lẫn nhau phát triển công nghiệp-thương mại, xúc tiến thị trường tiêu thụ hàng hóa. Hai Bên thống nhất: (i) Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất có thể trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực công thương; trao đổi tiềm năng thế mạnh, cơ hội thương mại - đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư của mỗi bên, tìm kiếm thị trường để tạo cơ hội đẩy mạnh hợp tác về lĩnh vực công thương; (ii) Tạo điều kiện để doanh nghiệp hai Bên cùng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, sản phẩm tại tỉnh An Giang và Champasak; (iii) Tuyên truyền các thành phần kinh tế tham gia hội chợ thương mại và hoạt động giao thương được tổ chức tại hai tỉnh An Giang và Champasak; bên tổ chức hội chợ thương mại sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chi phí gian hàng cho bên tham gia; (iv) Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 tỉnh hợp tác mua bán hàng hóa và phát triển dịch vụ; (v) Phối hợp tăng cường giới thiệu, quảng bá thông tin doanh nghiêp của hai tỉnh thông qua kênh thương mại điện tử (Cổng thông tin điện tử của hai Sở) hoặc ấn phẩm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai tỉnh tiếp cận thị trường, tiến tới kết nối giao thương…

Kết thúc Cuộc họp hai Bên đã cùng nhau ký Biên bản làm việc./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​