Từ ngày 03 tháng 5 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2019, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Paksé, CHDCND Lào. Đến hết ngày 04/5/2019, đã có 52 đoàn đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse viếng, ghi sổ tang và chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần.

 CPS.JPG  

 Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí Bun-thỏng Đi-vi-xay, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Đảng Bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, đồng chí Bun-thỏng Đi-vi-xay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Sau lễ viếng, đồng chí Bun-thỏng Đi-vi-xay xúc động ghi sổ tang với nội dung: Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam từ trần và xin cầu nguyện cho anh linh Đại tướng Lê Đức Anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

SEKONG 2.JPG 

Đồng chí Phon-phệt Khiu-la-vông, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong viết Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Đảng Bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong, đồng chí Khăm-phởi Bút-đa-viêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong đến viếng và ghi sổ tang với nội dung: Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cầu mong hương hồn đồng chí an nghỉ cõi vĩnh hằng.

ATP.JPG 

Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Attapeu do đồng chí My-na-phon Xay-sổm-phu, Phó Bí thư tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn viếng 

đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Đảng Bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapeu, đồng chí My-na-phon Xay-sổm-phu, Phó Bí thư tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu đến viếng và viết sổ tang với nội dung: Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam từ trần. Đồng chí Lê Đức Anh là nhà Lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam.

SALAVAN.JPG 

Đồng chí Khăm-chăn Chèn-sạ-mỏn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào- Việt Nam tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt Đảng Bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, đồng chí Khăm-chăn Chèn-sạ-mỏn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan đến viếng và ghi sổ tang với nội dung:  Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh không chỉ là sự mất đi một người lãnh đạo kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất đi người bạn, người đồng chí thân thiết và gần gũi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như tỉnh Salavan chúng tôi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam anh em, cũng như gia đình, thân quyến, bằng hữu của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

cpc.JPG 

Ông Hôi ông Hôi-sa-phiếp, Tổng Lãnh sự Vương quốc Căm-pu-chia tại Paksé viết Sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

IMG_3716.JPG 

Đoàn đại biểu Sư đoàn Bộ binh số 5 (Bộ Quốc phòng, Lào) do đồng chí Thượng tá Sái-sạ-mỏn Sá-li-khăm, Phó Trưởng phòng Chính trị làm Trưởng đoàn viếng đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh;

IMG_3734.JPG 

Đoàn đại biểu Sư đoàn Phòng không 645, Bộ Quốc phòng Lào (khu vực Nam Lào) do đồng chí Đại tá Sổm-lít Sỉ-hả-bút, Trung đoàn Trưởng làm Trưởng đoàn viếng đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

 IMG_3570.JPG

Đoàn Sở An ninh tỉnh Champasak do đồng chí Thiếu tướng Sỉ-phăn Vông-hương-khăm, Giám đốc Sở An ninh tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn viếng đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Cũng trong hai ngày diễn ra Lễ viếng, nhiều đoàn đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé để viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh như: Đoàn của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào; đại diện các Sở, ngành tỉnh Champask; đại diện các huyện và Hội người Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Champasak;…

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​