Từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Paksé.

IMG_4600.JPGĐoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí Vi-Lay-Vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn

viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, đồng chí Vi-La-Vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sau lễ viếng, đồng chí Vi-la-vông Bút-đa-khăm xúc động ghi sổ tang: Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Lê Khả Phiêu trong suốt sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nước CHXHCN Việt Nam trong quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí. Đồng chí là một Lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần, không chỉ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà Lãnh đạo kính yêu, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung cũng như tỉnh Champasak chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi. Trong giờ phút đau thương này, Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và qua các đồng chí tới nhân dân Việt Nam anh em, nhất là tới gia đình, thân quyến và bạn bè đồng chí Lê Khả Phiêu.

IMG_4685.JPGĐồng chí Lếc-lay Si-vi-lay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh Sekong viết Sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong, đồng chí Lếc-lay Si-vi-lay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Sekong dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong đến viếng và ghi sổ tang với nội dung: Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

IMG_4524.JPGĐồng chí Bun Thiêm Keo-xay-nha-vong, phó Bí thư, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban tổ chức tỉnh Salavan viết Sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan, đồng chí Bun Thiêm Keo-xay-nha-vong, phó Bí thư, tỉnh ủy viên, Trưởng Ban tổ chức tỉnh Salavan dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan đến viếng và ghi sổ tang với nội dung:  Đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần, không chỉ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà Lãnh đạo kính yêu, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung cũng như tỉnh Salavan chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi. Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam.

anh1.jpgĐoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Attapeu do đồng chí đồng chí Mi-na-phon Xay-sổm-phu, phó Bí thư, Trưởng Ban tổ chức tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thay mặt Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapeu, đồng chí Mi-na-phon Xay-sổm-phu, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu đến viếng và viết sổ tang với nội dung: Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà Lãnh đạo có đóng góp quan trọng vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam trong suốt thời gian qua.

 anh2.jpg

Ông Hôi ông Sim Sokom, Tổng Lãnh sự Vương Vương quốc Căm-pu-chia tại Paksé viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Căm-pu-chia tại Paksé do ông Sim Sokom, Tổng Lãnh sự làm Trưởng đoàn đến viếng, trao Thư chia buồn và ghi sổ tang với nội dung: "Sự ra đi của Ngài Lê Khả Phiêu, một nhà lãnh đạo đáng kính của đất nước và người dân Việt Nam, một người bạn tốt của Campuchia, là một sự mất mát vô cùng lớn lao. Trong thời khắc đau thương này, tôi xin bày tỏ sự thành kính phân ưu với Ngài và toàn thể nhân dân Việt Nam. Thay mặt Tổng Lãnh sư quán Vương quốc Campuchia tại Paksé, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé và Chính phủ, người dân Việt Nam cũng như gia quyến của Ngài Chủ tịch nước về sự mất mát to lớn này."

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​