​​

Ngày 22/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông báo về việc khai Phiếu thăm dò nguyện vọng của công dân Việt Nam có ý định về nước.

Cụ thể, để tìm hiểu, nắm bắt và tập hợp được đầy đủ, chính xác nguyện vọng của công dân Việt Nam hiện đang làm ăn, sinh sống tại lào muốn được về Việt Nam trong thời gian tới, Đại sứ quán đề nghị các công dân Việt Nam có nhu cầu về nước khai Phiếu thăm dò nguyện vọng và gửi đến Đại sứ quán hoặc các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để tổng hợp.

Trên cơ sở các thông tin chính xác, cụ thể thu thập được qua Phiếu thăm dò nguyện vọng về số lượng và nguyện vọng của công dân ta, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam có những biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của công dân Việt Nam tại lào, tạo điều kiện để bà con có nhu cầu khẩn cấp có thể sớm được trở về Việt Nam.

Tải Phiếu thăm dò nguyện vọng tại đây: 158746097784121.docx

Sau khi khai Phiếu thăm dò nguyện vọng, công dân Việt Nam có thể gửi tới Đại sứ quán hoặc các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Email theo địa chỉ:

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

Địa chỉ: No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

Email: vnemb.lao@mofa.gov.vnvnemb.lao@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02095008888

Website của Đại sứ quán: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet:

Địa chỉ: Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province

Email: lanhsusavan20@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 02092693888; 02098208666

Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang:

Địa chỉ: 15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang

Email: tlsqlpb@yahoo.com

Số điện thoại liên hệ: 02092886886; 02091112345

Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

Địa chỉ: 31 ​​​Phabat, Pakse City, Champasak

Email: nguyenhai1666@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 02093411290; 02098362929; 02097991818

Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​