Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2018, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé đã tổ chức trang trọng, chu đáo Lễ tang theo nghi thức quốc tang.

DSC_0399.JPG 

Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Champasak do đồng chí Sổm-sạ-nít Bút-ti-vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

DSC_0474.JPG

Đoàn Lãnh đạo cấp tỉnh Salavan do đồng chí Tiến sĩ Khăm-phiêm Bua-lạ-pha, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

DSC_0331.JPG

Đoàn Lãnh đạo cấp cao tỉnh Sekong do đồng chí Tiến sĩ Khăm-phiêm Bua-lạ-pha, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt tỉnh Sekong làm Trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

DSC_0509.JPG

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapeu do đồng chí Phon-sạ-mảy Miêng-la-văn, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Đến hết ngày 21/3/2018, đã có 27 đoàn đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse viếng, ghi sổ tang và chia buồn về việc nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần. Trong đó có: (i) Đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak do đồng chí Sổm-sạ-nít Bút-ti-vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn; (ii) Đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sekong do đồng chí Tiến sĩ Khăm-phiêm Bua-lạ-pha, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt tỉnh Sekong làm Trưởng đoàn; (iii) Đoàn đại biểu Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan do đồng chí Bua-thong Khun-nhọt-băn-nha, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn; (iv) Đoàn đại Đảng, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapeu do đồng chí Phon-sạ-mảy Miêng-la-văn, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào -Việt tỉnh Attapeu làm Trưởng đoàn; (vi) Đoàn Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Champuchia tại Pakse do ông Hôi-sa-phiếp, Tổng Lãnh sự làm Trưởng đoàn; (vii) Đoàn đại diện các cơ quan, tổ chức, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào do đồng chí và  Đoàn cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse do đồng chí Đào Văn Hiếu, Tổng Lãnh sự làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có đoàn của Hội người Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Nam Lào.

 DSC_0429.JPG

Đồng chí Sổm-sạ-nít Bút-ti-vông, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak 

ký sổ tang nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã được tổ chức trang trọng. Đặc biệt, Đảng bộ, Chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Lào xây dựng đất nước 04 tỉnh Nam Lào đều thành lập Đoàn đại biểu cấp cao đến viếng, ký sổ tang và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng thời, khẳng định: Việc nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần không chỉ là mất mát đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà cũng là mất mát của đất nước Lào. Ngoài ra, đánh giá cao công lao to lớn của đồng chí Phan Văn Khải đối với cách mạng Việt Nam cũng như việc xây dựng, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia; coi sự mất mát của Việt Nam cũng như của Lào và Campuchia.

 DSC_0285.JPG

Đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào do đồng chí Đào Văn Hiếu, Tổng Lãnh sự làm Trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

 DSC_0363.JPG

Hội Người Việt Nam tỉnh Champasak do ông Cao Đình Hạnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak làm trưởng đoàn viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, cộng đồng người Việt, các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư trên địa bàn đã thắp hương, ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, một người suốt đời vì nước, vì dân./.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​