Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trân trọng thông báo:

1. Tại công văn số 893/VPCP-QHQT ngày 29/4/2021, Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với toàn bộ các trường hợp xin nhập cảnh từ các quốc gia: Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào đến hết ngày 30/5/2021. Các trường hợp đã được đồng ý nhập cảnh trước ngày 28/4/2021 vẫn được phép nhập cảnh theo quy định. Đối với các trường hợp đặc biệt (đưa thi hài về nước, bệnh nhân cấp cứu, các trường hợp mang tính nhân đạo, công việc cấp thiết…) xin phép nhập cảnh vào Việt Nam, phải có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt Nam và thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề xuất với cơ quan chức năng trong nước xem xét không áp dụng việc tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại địa bàn Lào có nhu cầu về nước. Tổng Lãnh sự quán sẽ có thông tin khi có ý kiến phản hồi từ trong nước.

3. Trong thời gian trên, đề nghị công dân Việt Nam tại Lào thực hiện nghiêm túc quy định của Lào và của Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19; không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp; không tự ý lên cửa khẩu khi chưa được phép xuất cảnh về nước nhằm tránh gây khó khăn cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

4. Đối với trường hợp khẩn cấp cần được hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ:

- Điện thoại đường dây nóng Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán: 020 9310 6775; 020 9834 7979; 020 9760 6868; 020 9273 6868.

- Điện thoại đường dây nóng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé: 020.93411290 - 020.98362929 - 020.97991818.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé trân trọng thông báo./.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​