ra-mat-ban-chap-hanh.jpg 

Ngày 11/5/2016, Hội người Việt Nam tỉnh Champasak đã tổ chức thành công Đại hội khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020. Tham dự Đại hội, về phía chính quyền tỉnh Champasak, có chuẩn tướng Sỉ-phăn Vông-hương-khăm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở An ninh, thừa ủy quyền của Lãnh đạo tỉnh; ông Phuông-phết Sỏn-thạ-lạt, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Champasak và huyện Paksé; cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh Champasak; đại diện Hội Hoa kiều tỉnh Champasak và đông đảo bà con Việt kiều. Về phía Việt Nam, có Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu và các cán bộ của Tổng Lãnh sự quán; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang công tác, đầu tư tại tỉnh Champasak.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Champasak khóa X nhiệm kỳ 2013-2016. Báo cáo nhấn mạnh cộng đồng luôn gắn bó mật thiết với địa phương nơi mình sinh sống và một lòng hướng về quê hương, đất nước, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt tại mỗi nước.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nhiều chính sách, chủ trương đã được ban hành và triển khai có hiệu quả; ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội người Việt Nam tỉnh Champasak đạt được trong những năm qua; cảm ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thay mặt Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Champasak, ông Sỉ-phăn Vông-hương-khăm ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam, khẳng định cộng đồng người Việt Nam tỉnh Champasak đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tuân thủ pháp luật và sống hài hòa với nhân dân Lào.

Kết quả Đại hội, Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Champasak khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 11 thành viên, do ông Cao Đình Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch. Đây là các thành viên của Ban Chấp hành khóa X được bà con nhất trí tín nhiệm bầu lại và đánh giá có nhiều nỗ lực trong phát triển phong trào cộng đồng. Ông Hạnh đồng thời cũng là thành viên của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách Ban Chấp hành gồm:

- Ông Cao Đình Hạnh, Chủ tịch Hội

- Ông Đặng Trung Thảnh, Ủy viên

- Ông Phạm Duy Hòa, Ủy viên

- Ông Đồng Công Dũng, Ủy viên

- Ông Trần Đức Lộc, Ủy viên

- Ông Trần Văn Hà, Ủy viên

- Ông Phan Linh Châu, Ủy viên

- Bà Đặng Thị Vậy, Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Ủy viên

- Bà Hà Thị Thuận, Ủy viên

- Ông Trần Cửu, Ủy viên

Trước Đại hội, Ban Chấp hành đã hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phục sự lợi ích chung của cộng đồng và góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​