​Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Paksé

- Địa chỉ: số 31 bản Phabat, huyện Paksé, tỉnh Champassak

- Điện thoại:

* Tổng Lãnh sự:  VP: (00 856) 31214199   NR: (00 856) 20 99 61 3636

* Văn phòng: (00856) 31212827, máy lẻ 29

* Phòng Lãnh sự: (00 856) 31212827, máy lẻ 26

* Hotline bảo hộ công dân : ( 00 856) 2091161818

* Cán bộ trực Hotline : Ông Nguyễn Đắc Long - Lãnh sự

* Số zalo, viber : (00 84) 904196369

* Email : tonglanhsuquan2021@gmail.com


- Fax:

* Văn phòng: (00856) 31212058

* Phòng Lãnh sự: (00856) 31214140

- E-mail: vnemb.la@mofa.gov.vn

- Giờ làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ tết Việt Nam và Lào.

Sáng: từ 8​h30 đến 11h30

Chiều: từ 14h00 đến 16h30


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​